Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Skilsmässa och betänketid

Om du och din partner vill skiljas så måste ni ansöka om skilsmässa vid en tingsrätt. Ni kan antingen ge in en gemensam ansökan om ni är överens om att ni vill skiljas eller så kan en av er ge in en egen ansökan. Om ni har ett gemensamt…
,

Skydda våra gamla - ställ frågor

Ett fenomen som vi som arbetar med juridik ibland stöter på är att det visar sig att en avliden person kort före sin död har gett uttryck för en i förhållande till tidigare meningsyttringar ändrad uppfattning; och då kanske ganska…

Umgängesrätt med barn

Barn har en rätt till umgänge med sina föräldrar. När föräldrarna är separerade är tanken att barnet i passande omfattning ska ha umgänge med den förälder som denne ej bor med för att bibehålla en god och nära kontakt med den…

Vem bestämmer var du ska begravas?

I första hand är det naturligtvis du själv som bestämmer var du ska begravas, om du vill kremeras eller inte och hur begravningen ska gå till. Det är en god idé att fundera igenom hur man vill ha det och även förmedla det till en eller…

När man ska separeras och har barn, vad händer?

I samband med att ett äktenskap eller en relation avslutas och det finns gemensamma barn med i bilden uppstår oftast frågor vad som kommer hända. I de flesta fall löser föräldrarna detta själva, utan hjälp av utomstående, men ibland…
, ,

Kan man göra barnen arvlösa?

Många känner säkert till skillnaden på när gemensamma barn och s k särkullbarn ärver sina föräldrar. År 1987 reformerades ärvdabalken och den efterlevande maken fick arvsrätt framför makarnas gemensamma barn. Det innebar, och…
,

Vad händer om vi inte kan komma överens om hur vi ska dela på våra tillgångar efter skilsmässan

Den som äger en viss tillgång har rätt att få den på sin lott i bodelningen. För det fall ni äger vissa tillgångar tillsammans och inte kan komma överens om vem som ska få dem kommer de tillskiftas er båda varefter ni äger dem med…
,

Jag vill köpa ut min sambo ur huset – hur går jag tillväga och hur mycket ska jag betala

Vid en separation ska en bodelning göras. I en sambobodelning ingår endast bostad och bohag anförskaffat för gemensamt bruk. Ni måste först komma fram till vad fastighetens marknadsvärde är. Ni kan låta en värderingsfirma eller mäklare…
,

Jag och min bror kommer inte överens om vem som ska få föräldrarnas hus. Vad ska vi göra?

Vid en separation eller ett dödsfall skall oftast en bodelning göras. Hur en bodelning görs regleras i lag. Ibland kan det vara svårt att enas om alla frågor kring en bodelning. Då kan det vara bra att konsultera en jurist. Om man inte…
,

Hur räknar man ut värdet på en fastighet i en bodelning?

Vid bodelning måste man först ta reda på och enas om vilket som är fastighetens aktuella marknadsvärde. När man får en fastighet eller del av fastighet genom en bodelning leder det inte till att man behöver betala skatt. Den som får…