Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Hur gör jag för att få ensam vårdnad

Det första du bör göra är att ta kontakt med den andra av barnets förälder. Ni kan som föreldrar avtala att du skall ha ensam vårdnad för erat barn. Avtalet måste vara skriftlig, och godkänd av socialnämnden. Socialnämnden skall…

Mitt ex har ensam vårdnad och vill nu flytta utomlands med våra gemensamma barn. Kan jag förhindra det

Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnens personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall ändå i takt med barnens stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnens synpunkter och…

Jag tror att mina barn far illa hos sin pappa – kan jag hindra dem från att bo hos honom

Lagen säger att föräldrarna får avtala om barnens boende. Avtalet skall gälla om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det. Om ni inte blir sams om ett avtal, så kan ni båda gå till domstolen som måste fatta ett beslut om…

Kan jag väcka talan i domstol om jag misstänker att jag är far till ett barn?

Det enkla svaret på frågan är nej. Det innebär emellertid inte att mannen saknar möjligheter att få sin fråga utredd och prövad. Alla barn har rätt till kännedom om sitt ursprung. Anledningarna är flera och förutom det biologiska…
, ,

Vad händer med huset om min make går bort

När en person avlider måste en bouppteckning upprättas. Där tas samtliga tillgångar och skulder upp per dödsdagen. Detta gäller både för den avlidne och den efterlevande makan/maken, oavsett om det finns ett äktenskapsförord eller…

Att träffa sitt barn som är omhändertagna enligt LVU

När ett barn blir omhändertaget enligt lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) vill barnens föräldrar såklart träffa sina barn under tiden barnet är omhändertaget. Socialnämnden har ett ansvar för att barnets behov av…

Vårdnadstvist – hur/vad gör jag?

Det finns många anledningar till att en vårdnadstvist uppstår. Det vanligaste är dock att föräldrarna separerar och inte kan komma överens om var barnen ska bo, vem som ska ha vårdnaden och hur ett eventuellt umgänge ska läggas upp.…

Vad innebär samarbetssamtal

Vad innebär samarbetssamtal? Samarbetssamtal är samtal mellan två föräldrar som har svårigheter att komma överens i frågor som rör barnen. Föräldrar som önskar gå på samarbetssamtal kan ansöka om det hos Familjerätten. Föreligger…

Har jag rätt till umgänge med mitt barnbarn

Mor- och farföräldrar har ingen lagstadgad rätt till umgänge med sitt barnbarn. Däremot har vårdnadshavaren ett ansvar för att barnet ska få möjlighet att träffa personer som barnet står nära, såsom exempelvis mor-och farföräldrar…

Hur går en vårdnadsutredning till

När en vårdnadstvist inleds mellan två föräldrar och föräldrarna inte kan komma överens om de frågor som tvisten berör så kan tingsrätten på tal av ena föräldern eller båda föräldrarna besluta om att inhämta en vårdnadsutredning.…