Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Så får du en lycklig skilsmässa

Genom detta inlägg vill jag guida dig hur man kan göra för att få den bästa möjliga skilsmässan. Råden jag ger är sådant som jag av erfarenhet vet är viktiga att beakta för att få en lyckligare skilsmässa. Det handlar inte om att…

Vad händer med tidigare gåvor när jag dör?

Förskott på arv och det förstärkta laglottsskyddet. Att dödsfall leder till arvstvister är tyvärr vanligt både i Sverige och utomlands. Svensk arvsrätt är uppbyggd på så sätt att barnen till den avlidne, bröstarvingarna, delar…

Bodelning mellan sambor

Lagens definition av sambor är att det är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, utan att de är gifta (varken med varandra eller någon annan). Ibland används uttrycket att sambor…

PA (parental alienation) eller Föräldraalienation – hur påverkar det barnet?

PA (parental alienation) eller Föräldraalienation – hur påverkar det barnet? Detta fenomen, som är mycket vanligt förekommande, har varit väldigt tabubelagt inom svensk rätt fram till nu. Det finns många kritiker i Sverige mot att…

Vad händer om vi inte kan komma överens om hur vi ska dela på våra tillgångar efter skilsmässan

När ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad ska en bodelning göras. En bodelning är ett avtal vilket innebär att ni komma överens om hur tillgångarna ska delas upp emellan er. Om ni inte har ett äktenskapsförord har vardera…

Jag vill samarbeta, men barnens mamma vill inte. Kan hon få ensam vårdnad

Frågan är egentligen för komplicerad för att besvaras kortfattat, men jag gör ett försök. Men det korta svaret är ja. Barnets mamma kan få ensam vårdnad. Om det är det bästa för barnet. Huvudregeln är emellertid att barnet…

Vårdnadstvist – Hur går en process till i domstol.

Om man befinner sig i en situation som upplevs ohållbar med anledning av en stundande, pågående eller avslutad separation och där det finns barn med i bilden är det viktigt att veta hur en process i domstolen går till, detta då det är…

Medling i mål om vårdnad, boende och umgänge

Möjligheten för domstol att förordna medlare i mål om vårdnad, boendeoch umgänge infördes genom 2006 års vårdnadsreform. Syftet med reformen var att ge föräldrar ytterligare förutsättningar att enas i frågor som rör vårdnad,…

Separation – hur gör vi med den gemensamma bostaden.

I samband med att man tar beslutet att separera uppstår i de flesta fall en del frågor som måste lösas bl.a. hur man ska göra med bodelning av de ekonomiska mellanhavanden som kan finnas, detta berör främst gemensam bostad samt bohag. I…

Umgänge – Reglera umgänge mellan barn och förälder.

I de flesta fall kan föräldrar lösa hur barnets relation med bägge sina föräldrar ska se ut efter en separation, dock uppstår det ibland situationer där man inte utan hjälp kan lösa denna fråga. Omständigheter som beaktas och där…