Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Vi vill adoptera ett barn från utlandet, var ska vi börja?

Kort om adoptionsprocessen Utredning om medgivande Hos kommunens socialtjänst kan ni ansöka om medgivande att få ta emot ett barn för adoption. När ni skickat in en ansökan om medgivande kommer kommunen starta ett s.k. medgivandeutredning…

Pappan till mitt barn betalar inget underhåll till mig trots att barnet bor hos mig. Hur ska jag göra för att få underhåll av honom?

Du kan ta kontakt med Försäkringskassan. Om pappan inte betalar och inte vill medverka till att få till ett avtal om underhållsbidrag genom samarbetssamtal hos Försäkringskassan kan du ansöka om underhållsstöd. Då får du pengar av…

Barnrättslagen på 3 min

Ett år har gått sedan barnkonventionen blev lag i Sverige genom ”Barnrättslagen” och under lika lång tid har den varit ett verktyg i barnadvokatens verktygslåda. Det här är första året med barnens egen lag. Barnkonventionen…
, , , ,

Min man har slagit mig – har jag rätt att byta lås till lägenheten

Förutsatt att bostaden är er gemensamma bostad som ni bor i tillsammans, har du inte rätt att utestänga din man från bostaden genom att byta lås. Att byta lås till er gemensamma bostad kan medföra en avsevärd svårighet för din man…

Vad innebär det att vara vårdnadshavare?

En mamma blir vårdnadshavare om ett barn i samband med födseln. Är mamman gift med en man blir även han vårdnadshavare i samband med födseln. För de fall att mamman är gift eller registrerad partner med en kvinna, sambo eller ogift…

Vad händer om vi inte kan komma överens om hur vi ska dela på våra tillgångar efter skilsmässan?

Att skiljas kan vara en livsomvälvande händelse som väcker många frågor till liv. Vad händer sen? Hur delar vi upp ett liv? Vad händer om vi inte kommer överens? Efter en skilsmässa måste en bodelning genomföras. I en bodelning…

Barn som bevittnar våld

Utredningen om ett stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende lade fram sitt betänkande i början av år 2018 (SOU 2017:112). Idag är det en utredning som är smärtsamt högaktuell. Uppdraget hade nämligen syftet att föreslå åtgärder…

Ekonomisk hjälp vid rättslig tvist

Det finns två sätt att få hjälp med dina kostnader för att driva en tvist, nämligen genom rättsskydd eller rättshjälp. Det gäller vanligtvis tvister mellan privatpersoner (t.ex. vårdnadstvister-, umgängestvister med flera)  eller…

Så får du en lycklig skilsmässa

Genom detta inlägg vill jag guida dig hur man kan göra för att få den bästa möjliga skilsmässan. Råden jag ger är sådant som jag av erfarenhet vet är viktiga att beakta för att få en lyckligare skilsmässa. Det handlar inte om att…

Vad händer med tidigare gåvor när jag dör?

Förskott på arv och det förstärkta laglottsskyddet. Att dödsfall leder till arvstvister är tyvärr vanligt både i Sverige och utomlands. Svensk arvsrätt är uppbyggd på så sätt att barnen till den avlidne, bröstarvingarna, delar…