Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…
, , , , , , , , ,

Fel bostadsyta angavs vid köp av bostadsrätt, har jag rätt till prisavdrag

Om bostadsytan är mindre än som angivits vid köpet är lägenheten att anse som felaktig i köprättslig mening och köparen har då som huvudregel rätt till prisavdrag.
, ,

Så undviker du att hamna i tvist med din hantverkare

Ofta bottnar tvister mellan beställaren – konsumenten – och entreprenören – hantverkaren om att priset för det utförda arbetet blev högre än vad som avtalats, att och att det avtalade arbetet tar längre tid att utföra än vad man…