Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Har dom biologiska barnbarnen rätt till arvslott efter sin farfar?

Fråga: En farfar hade två barn, son och dotter tillsammans med sin första fru. Farfaderns båda barn och första frun är sedan flera år avlidna. Farfaderns avlidna son har tre barn i livet. Den avlidna dottern hade inga barn.Farfadern gifte…
, , , ,

Min man har slagit mig – har jag rätt att byta lås till lägenheten

Förutsatt att bostaden är er gemensamma bostad som ni bor i tillsammans, har du inte rätt att utestänga din man från bostaden genom att byta lås. Att byta lås till er gemensamma bostad kan medföra en avsevärd svårighet för din man…

Därför får du inte halva marknadsvärdet av fastigheten vid en bodelning!

Vid en bodelning med anledning av separation mellan sambor eller gifta tror många att den som flyttar ut från den gemensamma bostaden ska bli utköpt för halva fastighetens marknadsvärde, men så är inte fallet. Det är sant att den…

Jämkningsregeln i 12 kap. 1 § äktenskapsbalken 

Jämkningsregeln i 12 kap. 1 § äktenskapsbalken  1. Inledning Äktenskap, partnerskap, sambor osv. vägarna till gemenskap och, normalt, tvåsamhet är flera. Vi kan lugnt säga att den traditionella synen är att två personer tillsammans…

Makes eller sambos möjlighet att kärva nyttjanderättsersättning

Makes möjlighet att kärva nyttjanderättsersättning Inte sällan medför ett beslut att ansöka om äktenskapsskillnad att makarna omedelbart flyttar isär, en av makarna bor då ofta kvar i den tidigare gemensamma bostaden. På yrkande…
, ,

Vad händer med huset om min make går bort

När en person avlider måste en bouppteckning upprättas. Där tas samtliga tillgångar och skulder upp per dödsdagen. Detta gäller både för den avlidne och den efterlevande makan/maken, oavsett om det finns ett äktenskapsförord eller…
,

Skydda våra gamla - ställ frågor

Ett fenomen som vi som arbetar med juridik ibland stöter på är att det visar sig att en avliden person kort före sin död har gett uttryck för en i förhållande till tidigare meningsyttringar ändrad uppfattning; och då kanske ganska…
, ,

Kan man göra barnen arvlösa?

Många känner säkert till skillnaden på när gemensamma barn och s k särkullbarn ärver sina föräldrar. År 1987 reformerades ärvdabalken och den efterlevande maken fick arvsrätt framför makarnas gemensamma barn. Det innebar, och…
,

Vad händer om vi inte kan komma överens om hur vi ska dela på våra tillgångar efter skilsmässan

Den som äger en viss tillgång har rätt att få den på sin lott i bodelningen. För det fall ni äger vissa tillgångar tillsammans och inte kan komma överens om vem som ska få dem kommer de tillskiftas er båda varefter ni äger dem med…
,

Jag vill köpa ut min sambo ur huset – hur går jag tillväga och hur mycket ska jag betala

Vid en separation ska en bodelning göras. I en sambobodelning ingår endast bostad och bohag anförskaffat för gemensamt bruk. Ni måste först komma fram till vad fastighetens marknadsvärde är. Ni kan låta en värderingsfirma eller mäklare…