, ,

Vad händer med huset om min make går bort

När en person avlider måste en bouppteckning upprättas. Där tas samtliga tillgångar och skulder upp per dödsdagen. Detta gäller både för den avlidne och den efterlevande makan/maken, oavsett om det finns ett äktenskapsförord eller…
,

Skydda våra gamla - ställ frågor

Ett fenomen som vi som arbetar med juridik ibland stöter på är att det visar sig att en avliden person kort före sin död har gett uttryck för en i förhållande till tidigare meningsyttringar ändrad uppfattning; och då kanske ganska…
, ,

Kan man göra barnen arvlösa?

Många känner säkert till skillnaden på när gemensamma barn och s k särkullbarn ärver sina föräldrar. År 1987 reformerades ärvdabalken och den efterlevande maken fick arvsrätt framför makarnas gemensamma barn. Det innebar, och…
,

Vad händer om vi inte kan komma överens om hur vi ska dela på våra tillgångar efter skilsmässan

Den som äger en viss tillgång har rätt att få den på sin lott i bodelningen. För det fall ni äger vissa tillgångar tillsammans och inte kan komma överens om vem som ska få dem kommer de tillskiftas er båda varefter ni äger dem med…
,

Jag vill köpa ut min sambo ur huset – hur går jag tillväga och hur mycket ska jag betala

Vid en separation ska en bodelning göras. I en sambobodelning ingår endast bostad och bohag anförskaffat för gemensamt bruk. Ni måste först komma fram till vad fastighetens marknadsvärde är. Ni kan låta en värderingsfirma eller mäklare…
,

Jag och min bror kommer inte överens om vem som ska få föräldrarnas hus. Vad ska vi göra?

Vid en separation eller ett dödsfall skall oftast en bodelning göras. Hur en bodelning görs regleras i lag. Ibland kan det vara svårt att enas om alla frågor kring en bodelning. Då kan det vara bra att konsultera en jurist. Om man inte…
,

Hur räknar man ut värdet på en fastighet i en bodelning?

Vid bodelning måste man först ta reda på och enas om vilket som är fastighetens aktuella marknadsvärde. När man får en fastighet eller del av fastighet genom en bodelning leder det inte till att man behöver betala skatt. Den som får…
,

Underhållsbidrag till barn

Föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sina barn enligt 7 kap. 1 § föräldrabalken, oavsett om de bor tillsammans med barnet eller inte. Om barnet endast bor hos ena föräldern kan denna underhållsskyldighet fullgöras genom att den…
,

Några råd om äktenskapsförord och vad man bör fundera över inför en skilsmässa

Förutom alla känslomässiga besvär som uppkommer i samband med en skilsmässa så finns även en hel del praktiska, ekonomiska och juridiska saker och frågor att beakta och ta uti med. Har man underåriga barn finns det än mer att tänka…
, ,

Kan krav på skadestånd ärvas? Och hur beräknas i så fall ersättningen?

Vad händer om den som råkat ut för ett skadefall avlider innan han/hon fått någon ersättning från sitt försäkringsbolag. Denna fråga regleras i Skadeståndslagen 6 kap. 3§ som rör frågan om bortfall av rätten till ideellt skadestånd…