Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…
, , , , , , , , ,

Fel bostadsyta angavs vid köp av bostadsrätt, har jag rätt till prisavdrag

Om bostadsytan är mindre än som angivits vid köpet är lägenheten att anse som felaktig i köprättslig mening och köparen har då som huvudregel rätt till prisavdrag.
, ,

Advokat och försvarsadvokat, offentlig försvarare och privat försvarare - vad är det?

Advokat Advokat är en skyddad titel i Sverige. Bara medlemmar i Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokater. En advokat är en jurist som tillhandahåller rådgivning och andra juridiska tjänster och som ofta agerar som ombud i domstol. En…
, ,

Straffansvar för styrelsen i aktiebolag

Kan en styrelseledamot dömas för brott som begåtts inom ramen för bolagets verksamhet, exempelvis bedrägerier? Ja, en styrelseledamot bär ett stort ansvar för vad som görs inom bolagets verksamhet. Det innebär bland annat att en styrelseledamot…
, ,

Vem betalar för min försvarsadvokat?

Staten betalar kostnaden för din offentliga försvarare om du frikänns. Om du däremot döms för brottet blir du skyldig att till staten betala tillbaka hela eller delar av kostnaden. Hur mycket du får betala tillbaka är beroende av vad…