Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…
, , ,

Behöver alla aktiebolag ha revisor

Svaret blir på ett väldigt övergripande plan eftersom jag inte vet något specifikt om bolaget det gäller. I aktiebolagslagen framkommer det att ett aktiebolag ska ha minst en revisor, det är alltså huvudregeln. Som till många huvudregler…
, , ,

Kan jag som styrelseledamot bli betalningsskyldig om bolaget skulle gå i konkurs?

Om ett aktiebolag försätts i konkurs har styrelsen som huvudregel inte något ansvar för bolagets skulder. Det finns dock några undantag från denna huvudregel som är viktiga att känna till: 1. Borgen I mindre företag är det numera…
, ,

Vad betyder fondemission?

Fondemission kan göras i ett aktiebolag. Fondemission innebär att aktiekapitalet ökar, utan att aktieägarna behöver tillskjuta nya pengar till bolaget. En fondemission kallas ibland för "gratisemission", eftersom ägarna inte behöver…

Likvidation vid oenighet i bolagsstämman – vad gäller?

Fråga: I vår bolagsordning står detta: "Röstmajoritet – Beslut om ändring av bolagsordningen är giltig endast om samtliga aktieägare är eniga om beslutet." Det står inget specifikt om likvidation. Vi är 3 lika delägare. Kan en majoritet…
, , , ,

Kan jag bli personligt betalningsansvarig för aktiebolagets skulder

Det korta svaret på den frågan är ja, den allmänna opinionen till trots. I ABL, Aktiebolagslag (2005:551), 1 kap 3 § går att utläsa att aktieägarna inte har ett personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Vidare står det…
, , ,

Jag ska starta eget - vad är skillnaden mellan aktiebolag och handelsbolag?

För den som ska starta eget är den största skillnaden mellan bolagsformerna aktiebolag och handelsbolag den personliga betalningsskyldigheten. Det här innebär att risktagandet med bolaget är en faktor som bör vägas in vid valet av bolagsform.…
, ,

Starta eget, att tänka på?

Bolag eller enskild näringsverksamhet? Det finns många olika typer av bolag, viktigast är aktiebolaget som ger dig som ägare skydd mot att bli personligt ansvarig för bolagets skulder. Enskild näringsverksamhet innebär att…
,

Varför är det viktigt att lägga ner mitt aktiebolag och hur gör jag?

Det finns två sätt att lägga ner ett aktiebolag, likvidation och konkurs. Frågan är om det finns pengar i bolaget eller inte? Om det finns pengar i bolaget är det bäst att välja likvidation. Så länge bolaget inte är försatt i…
, ,

Varför behövs kompanjonavtal?

Jag har nyligen träffat en stor och stark man som grät. Han har drivit sitt företag i massor av år och när det gick bra för honom och företaget tog han in flera delägare. Som den kloka man han är såg han till att behålla 50% av aktierna…
, ,

Jag driver näringsverksamhet och är orolig att hamna på obestånd. Kan jag bli personligt ansvarig för mitt bolags skulder?

Ja, det finns ett antal fällor som kan medföra att man blir personligt betalningsansvarig för bolagets skulder. Den inledande frågan man måste ställa sig är vilken bolagsform som används. Bedrivs verksamheten som ”enskild firma”…