Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Lite om gränsdragningen mellan bostadsrättshavare respektive bostadsrättsförenings ansvar för underhåll av en bostadsrättslägenhet

Jag får då och då fråga om underhållsansvaret för en bostadsrättslägenhet, mer specifikt vem som ansvarar för vad efter en skada. Hur långtgående ansvar har bostadsrättsföreningen att återställa lägenheten efter exempelvis en…
, , ,

Jag ska starta eget - vad är skillnaden mellan aktiebolag och handelsbolag?

För den som ska starta eget är den största skillnaden mellan bolagsformerna aktiebolag och handelsbolag den personliga betalningsskyldigheten. Det här innebär att risktagandet med bolaget är en faktor som bör vägas in vid valet av bolagsform.…

På spaning efter det företagande som offras – hur kickstartar man det som inte längre finns.

Jag har skrivit denna text för att jag, på samma sätt som personal i vården kan ge en bild av vad som händer i den pågående corona-krisen, kan ge en bild av de ekonomiska effekterna för små och medelstora företag. Jag har under 20-års…

Väsentligt fel enligt köplagen

Väsentligt fel enligt köplagen Advokatbyrån har genom åren företrätt mången köpare och säljare i tvister om fel i bostadsrätt. Högsta domstolen prövade genom dom 2019-10-29, mål nr T 5778-18, ett fall om fel avseende ett badrum…

Covid-19 vs. force majeure

Den dramatiska utvecklingen i spridningen av covid-19-viruset väcker många frågor, inte minst avseende avtal. Antalet fall i Sverige har ökat och regeringen har infört restriktioner som kan komma att påverka hur bolag kan uppfylla sina…

Andrahandsuthyrning – vad har förändrats och varför?

I oktober trädde nya bestämmelser i kraft gällande andrahandsuthyrning av hyresrätter. Bakgrunden till att lagstiftningen skärpts på området är att det har funnits stora problem med oskäliga hyror, otillåten andrahandsuthyrning och…

Väsentligt fel i bostadsrätt såld i befintligt skick - med utgångspunkt i HD:s nya avgörande ”Badrummet” (T 5778-18)

Vid köp av bostadsrätt tillämpas köplagen. Lagen är dispositiv vilket innebär att den går att avtala bort. Primär betydelse för säljarens felansvar är därför vad parterna avtalat om bostadsrättens skick. Om inget annat följer…

Kan jag reklamera en vara som köpts ”i befintligt skick”

Ja. Du har alltid rätt till att reklamera, även om varan är såld i "befintligt skick" eller inte, så länge du reklamerar inom skälig tid efter att du har märkt eller "borde ha märkt" felet. Att reklamera är i princip det samma som…