Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Fakturan från hantverkaren är ”saltad” och otydlig – kan jag kräva specificerad räkning?

Fråga: Jag har fått en faktura från ett byggbolag som renoverat mitt badrum. Vi avtalade om fast pris för arbete om 150 000 kr och för materialet skulle hantverkaren fakturera självkostnadspris med påslag om 12 %. Under badrumsrenoveringens…
, , , , , ,

Idrottsjuridik

Är du spelare som behöver hjälp vid förhandlingar och kontraktsskrivning? Behöver du hjälp med sponsoravtal till dig själv eller till föreningen? Idrotten i Sverige är vår överlägset största och mest levande folkrörelse, som bärs…
, , ,

Har jag alltid rätt till öppet köp när jag handlar på nätet

Viktigt att läsa först. Till att börja med är det viktigt att poängtera att mitt svar endast omfattar lös egendom som köps över internet – alltså köp (avtal) som ingås på en webbplats. I mitt svar är definitionen av lös egendom…

Lite om gränsdragningen mellan bostadsrättshavare respektive bostadsrättsförenings ansvar för underhåll av en bostadsrättslägenhet

Jag får då och då fråga om underhållsansvaret för en bostadsrättslägenhet, mer specifikt vem som ansvarar för vad efter en skada. Hur långtgående ansvar har bostadsrättsföreningen att återställa lägenheten efter exempelvis en…
, , ,

Jag ska starta eget - vad är skillnaden mellan aktiebolag och handelsbolag?

För den som ska starta eget är den största skillnaden mellan bolagsformerna aktiebolag och handelsbolag den personliga betalningsskyldigheten. Det här innebär att risktagandet med bolaget är en faktor som bör vägas in vid valet av bolagsform.…

På spaning efter det företagande som offras – hur kickstartar man det som inte längre finns.

Jag har skrivit denna text för att jag, på samma sätt som personal i vården kan ge en bild av vad som händer i den pågående corona-krisen, kan ge en bild av de ekonomiska effekterna för små och medelstora företag. Jag har under 20-års…

Väsentligt fel enligt köplagen

Väsentligt fel enligt köplagen Advokatbyrån har genom åren företrätt mången köpare och säljare i tvister om fel i bostadsrätt. Högsta domstolen prövade genom dom 2019-10-29, mål nr T 5778-18, ett fall om fel avseende ett badrum…

Covid-19 vs. force majeure

Den dramatiska utvecklingen i spridningen av covid-19-viruset väcker många frågor, inte minst avseende avtal. Antalet fall i Sverige har ökat och regeringen har infört restriktioner som kan komma att påverka hur bolag kan uppfylla sina…

Andrahandsuthyrning – vad har förändrats och varför?

I oktober trädde nya bestämmelser i kraft gällande andrahandsuthyrning av hyresrätter. Bakgrunden till att lagstiftningen skärpts på området är att det har funnits stora problem med oskäliga hyror, otillåten andrahandsuthyrning och…

Väsentligt fel i bostadsrätt såld i befintligt skick - med utgångspunkt i HD:s nya avgörande ”Badrummet” (T 5778-18)

Vid köp av bostadsrätt tillämpas köplagen. Lagen är dispositiv vilket innebär att den går att avtala bort. Primär betydelse för säljarens felansvar är därför vad parterna avtalat om bostadsrättens skick. Om inget annat följer…