Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Asylsökande konvertiter möter en rättsosäker process enligt Konvertitrapporten

Den 20 mars 2019 presenterades den s.k. konvertitutredningen på en presskonferens i citykyrkan i Stockholm. Konvertitutredningen är en forskningsrapport som har letts av Maria Gustin Bergström och har tagit fram statistik över hur konvertiters…
, ,

Måste min man åka tillbaka till Irak för att kunna ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till mig

Ja, utgångspunkten är att din man måste lämna Sverige för att kunna ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig. Han måste även vänta till dess att hans ansökan blir godkänd innan han reser tillbaka till Sverige. För…
,

Kan jag bli inlåst i förvar om min asylansökan blir avslagen?

En utlänning kan tas i förvar om det är i syfte att förbereda eller genomföra en utvisning. Ett sådant beslut om förvar får dock bara meddelas om det annars finns en risk att utlänningen begår brott i Sverige, avviker, håller sig…
,

Neda Khanshan om medicinska åldersbedömningar

1. Varför är det viktigt att bestämma åldern på den som söker asyl? Migrationsverket och övriga beslutsfattande instanser vill veta vem den asylsökande är; däribland sökandes namn, ålder och hemvist. Uppgiften om ålder är en…