Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…
, , ,

Jag ska starta eget - vad är skillnaden mellan aktiebolag och handelsbolag?

För den som ska starta eget är den största skillnaden mellan bolagsformerna aktiebolag och handelsbolag den personliga betalningsskyldigheten. Det här innebär att risktagandet med bolaget är en faktor som bör vägas in vid valet av bolagsform.…
, , , , , , , , ,

Fel bostadsyta angavs vid köp av bostadsrätt, har jag rätt till prisavdrag

Om bostadsytan är mindre än som angivits vid köpet är lägenheten att anse som felaktig i köprättslig mening och köparen har då som huvudregel rätt till prisavdrag.

Behöver en enskild firma ha revisor

Nej, det är inte något krav att ha revisor i enskild näringsverksamhet. Många aktiebolag har så pass liten omsättning att de inte heller omfattas av kravet att ha revisor. Fördelen med aktiebolag är att du skyddar din privata egendom.…

Vilken verkan har brexit på ditt företag och dina avtal?

Den 29 mars 2019 utträder Storbritannien ur EU. För många svenska företag med affärer i Storbritannien kommer detta innebära stora utmaningar, bland annat avseende nu gällande avtal med brittiska företag. Allra helst som vi ännu inte…
, ,

Juridiska tips till Dig som vill starta eget

Då starta företag kan vara komplicerat för vissa kommer här lite tips för att förhoppningsvis undvika några fallgropar. Avtal ska vara skriftliga vilket gör att uppstår en tvist har du en betydligt mycket större chans att gå segrande…
,

Vad gäller då man har beställt en bostadsrätt som visar sig vara mindre än vad som utlovats?

FRÅGA: Hej, jag har skrivit på ett avtal för en bostadsrätt i en nyproduktionsbyggnad. Lägenheten skulle vara 53 kvadratmeter stor och kosta 2 miljoner. Igår fick vi reda på att de byggt lägenheten en kvadratmeter mindre, alltså 52…
,

Hur kommer jag ifrån ett dåligt avtal?

Grundregeln i svensk rätt är att avtal ska hållas, eller som du bäddar får du ligga. Det finns dock undantag. Men vi kan börja med vad som typiskt sett inte utgör ett sådant undantag: en dålig affär. Om du har missbedömt priset…
,

Jag driver ett litet företag och får in uppgifter från mina kunder, till exempel namn, personnummer, mail och telefonnummer. Jag lämnar ut uppgifter om personerna till Skatteverket när jag begär RUT-avdrag. Jag skickar inte ut någon reklam. Vad måste jag tänka på när GDPR träder ikraft?

Generellt så kan alla företag, förutom väldigt stora och sådana som hanterar särskilt känsliga uppgifter, tänka på samma sätt: - Är det personuppgifter vi har fått in? I ditt fall skulle jag säga att exemplen som du räknar upp…
,

Jag är delägare i ett produktionsbolag som ska köpa ett manus, som vi sedan ska göra film av. Vad bör vi tänka på?

Rättighetsavtalet När man köper rätten till ett verk är det viktigt att tänka ut i förväg vad man vill göra av verket. I Sverige har vi på sätt och vis ett mycket starkt skydd för upphovspersoner. Detta ges uttryck genom ”specifikationsprincipen”,…
, ,

Så undviker du att hamna i tvist med din hantverkare

Ofta bottnar tvister mellan beställaren – konsumenten – och entreprenören – hantverkaren om att priset för det utförda arbetet blev högre än vad som avtalats, att och att det avtalade arbetet tar längre tid att utföra än vad man…