Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…
, , ,

Kan jag som styrelseledamot bli betalningsskyldig om bolaget skulle gå i konkurs?

Om ett aktiebolag försätts i konkurs har styrelsen som huvudregel inte något ansvar för bolagets skulder. Det finns dock några undantag från denna huvudregel som är viktiga att känna till: 1. Borgen I mindre företag är det numera…
, ,

Vad betyder fondemission?

Fondemission kan göras i ett aktiebolag. Fondemission innebär att aktiekapitalet ökar, utan att aktieägarna behöver tillskjuta nya pengar till bolaget. En fondemission kallas ibland för "gratisemission", eftersom ägarna inte behöver…
, , , ,

Kan jag bli personligt betalningsansvarig för aktiebolagets skulder

Det korta svaret på den frågan är ja, den allmänna opinionen till trots. I ABL, Aktiebolagslag (2005:551), 1 kap 3 § går att utläsa att aktieägarna inte har ett personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Vidare står det…

Håll företagshemligheter hemliga

Att arbeta hemifrån har för många anställda blivit en vardag. Hemmakontoret innebär att anställda i större utsträckning tar med sig företagets information hem från kontoret. Avtal, kundlistor och teknisk know-how är exempel på information…
, , ,

Jag ska starta eget - vad är skillnaden mellan aktiebolag och handelsbolag?

För den som ska starta eget är den största skillnaden mellan bolagsformerna aktiebolag och handelsbolag den personliga betalningsskyldigheten. Det här innebär att risktagandet med bolaget är en faktor som bör vägas in vid valet av bolagsform.…
, , , , , , , , ,

Fel bostadsyta angavs vid köp av bostadsrätt, har jag rätt till prisavdrag

Om bostadsytan är mindre än som angivits vid köpet är lägenheten att anse som felaktig i köprättslig mening och köparen har då som huvudregel rätt till prisavdrag.

Behöver en enskild firma ha revisor

Nej, det är inte något krav att ha revisor i enskild näringsverksamhet. Många aktiebolag har så pass liten omsättning att de inte heller omfattas av kravet att ha revisor. Fördelen med aktiebolag är att du skyddar din privata egendom.…

Vilken verkan har brexit på ditt företag och dina avtal?

Den 29 mars 2019 utträder Storbritannien ur EU. För många svenska företag med affärer i Storbritannien kommer detta innebära stora utmaningar, bland annat avseende nu gällande avtal med brittiska företag. Allra helst som vi ännu inte…
, ,

Juridiska tips till Dig som vill starta eget

Då starta företag kan vara komplicerat för vissa kommer här lite tips för att förhoppningsvis undvika några fallgropar. Avtal ska vara skriftliga vilket gör att uppstår en tvist har du en betydligt mycket större chans att gå segrande…
,

Vad gäller då man har beställt en bostadsrätt som visar sig vara mindre än vad som utlovats?

FRÅGA: Hej, jag har skrivit på ett avtal för en bostadsrätt i en nyproduktionsbyggnad. Lägenheten skulle vara 53 kvadratmeter stor och kosta 2 miljoner. Igår fick vi reda på att de byggt lägenheten en kvadratmeter mindre, alltså 52…