Ni som föräldrar har ett gemensamt ansvar för att era barns behov av umgänge med en förälder som de inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses. Eftersom ditt ex nekar era barn umgänge med dig kan du väcka talan vid den tingsrätt som barnen har sin hemvist. Du ansöker då om stämning mot ditt ex och yrkar det umgänge du vill ha.

Barnets bästa är avgörande för domstolens alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Det betyder att om det finns en risk att barnen far illa kan det vara till barnens bästa att umgänge nekas.