Ja, om du har mer tillgångar än skulder. Det är tämligen vanligt idag att privatpersoner har ganska omfattande skulder, t.ex. ett bostadslån. Ofta finns det dock en korresponderande tillgång, som t.ex. bostadsrätt eller fastighet. Som nämns ovan ska skulder betalas innan dödsboet skiftas. Har man däremot mer skulder än tillgångar så kommer tillgångarna istället användas att betala skulderna så långt det går.

Om en person är så skuldsatt att denne misstänker att tillgångarna inte kommer att räcka till för reglera skulderna, och personen ändå vill garantera att någon, t.ex. partner eller barn, får något i samband med dennes bortgång bör man istället titta på försäkringar med s.k. förmånstagarförordnanden. Utbetalning vid dödsfall från försäkring med förmånstagarförordnande ingår inte i kvarlåtenskapen och de medel som faller ut används därför inte heller för att betala av den avlidnes skulder.