Fråga: I flera tidningsartiklar om misshandeln som Kent Ekeroth åtalats för står det att han riskerar fängelse för örfilen, stämmer det?

Svar: Ekeroth har åtalats för ringa misshandel och det är i och för sig korrekt att straffskalan för det brottet sträcker sig upp till fängelse i sex månader. Det förekommer emellertid inte i praktiken att man dömer ut ett fängelsestraff för ett enstaka fall av ringa misshandel. Ett misshandelsbrott med ett straffvärde på fängelsenivå bedöms regelmässigt i stället som brott av normalgraden. Normalstraffet för ringa misshandel är dagsböter, och det är också vad Ekeroth riskerar om han skulle dömas.