Kan Kent Ekeroth dömas till fängelse för krogmisshandeln?

Fråga: I flera tidningsartiklar om misshandeln som Kent Ekeroth åtalats för står det att han riskerar fängelse för örfilen, stämmer det?

Svar: Ekeroth har åtalats för ringa misshandel och det är i och för sig korrekt att straffskalan för det brottet sträcker sig upp till fängelse i sex månader. Det förekommer emellertid inte i praktiken att man dömer ut ett fängelsestraff för ett enstaka fall av ringa misshandel. Ett misshandelsbrott med ett straffvärde på fängelsenivå bedöms regelmässigt i stället som brott av normalgraden. Normalstraffet för ringa misshandel är dagsböter, och det är också vad Ekeroth riskerar om han skulle dömas.

Joel Apitzsch

Joel Apitzsch är delägare och VD på Advokatfirman Guide i Stockholm. Joel Apitzsch arbetar uteslutande med brottmål och åtar sig uppdrag i hela landet som privat eller offentlig försvarare och som målsägandebiträde.