Fråga: Jag har anmält min man för misshandel men vill nu ta tillbaka min anmälan. Kan jag göra det, och hur går jag i så fall till väga?

Svar: Eftersom misshandel är ett brott som faller under allmänt åtal är det inte så enkelt som att ta tillbaka en anmälan. Det är åklagaren som bestämmer om utredningen ska drivas vidare eller inte. Du kan emellertid inte tvingas att medverka till en utredning och polisen har inte rätt att hämta in exempelvis journalanteckningar om du motsätter dig det. Många utredningar som målsäganden inte vill medverka i läggs därför ned på grund av bevissvårigheter. Ibland, om det till exempel finns annan stark vittnes- eller annan bevisning, kan åklagaren välja att driva ett mål trots att målsäganden inte vill medverka. Vid en rättegång kan då uppgifter som du lämnat under förundersökningen läsas upp om du vid rättegången lämnar avvikande uppgifter eller vägrar att svara på en fråga. Även journalanteckningar som du i ett tidigare skede i utredningen medgett att polisen hämtar in kan komma att åberopas.

Har du fått ett målsägandebiträde kan det vara en bra idé att diskutera med denne om hur saken ska hanteras. Målsägandebiträdet ska tillvarata dina intressen, och om du har ett intresse av att en förundersökning läggs ned ska biträdet verka för detta.