Ja. Du har alltid rätt till att reklamera, även om varan är såld i “befintligt skick” eller inte, så länge du reklamerar inom skälig tid efter att du har märkt eller “borde ha märkt” felet.

Att reklamera är i princip det samma som att påberopa att något vid varan är felaktigt. Du behöver inte specifisera vilken påföljd som du har tänkt göra gällande, t.ex. häva köpet, kräva prisavslag eller ersättning m.m. Men det är viktigt att du tar kontakt med säljaren så fort som du anser att något är fel.

Vad som anses vara “felaktigt” är lite annorlunda när en vara är sålt i “befintligt skick”. Det skall då normalt mer till för att vinna fram med ditt krav.

Varan skall anses felaktig (även om den är såld “i beftintligt skick” om:

1. Varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,
2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller
3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

Det avgörande vill därmed vara vad du och säljaren har avtalat i förbindelse med köpet.