Ja, du kan få skadestånd i en sådan situation. Den som har varit frihetsberövad, d.v.s. anhållen eller häktad utan att sedan bli dömd för gärningen, t.ex. om förundersökningen läggs ned eller om man frikänns i domstol, har som huvudregel rätt att få ersättning enligt frihetsberövandelagen.

Man vänder sig till JK, Justitiekanslern, med sitt anspråk på ersättning. På JK:s hemsida, www.jk.se, finns en blankett som man kan använda sig av. Det som normalt ersätts är själva lidandet och förlorad arbetsförtjänst. En förutsättning är att själva skadan beror på frihetsberövandet som sådant och inte på andra orsaker. Man måste själv visa att man har rätt till ersättning, t.ex. genom att ge in handlingar angående sin uteblivna lön om man söker ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Den “normala” ersättningen för lidande är 1 000 kronor per dygn den första månaden, eller 30 000 kronor för en hel månad. Efter en månad minskas ersättningen till 20 000 kronor per månad och kan sedan minska ytterligare. Ibland kan man också begära det som kallas för ”förhöjd ersättning”, vilket är ett högre belopp per dygn om det handlar om särskilt allvarliga brottsmisstankar.

Du har också rätt till viss ersättning för ombudskostnader för att ansöka om ersättning till JK vilket gör att du kan ta hjälp av en advokat eller jurist som hjälper dig att sammanställa ansökan om det är komplicerat att göra det på egen hand. Din försvarare borde också kunna ge dig råd kring detta och kunna hjälpa dig med ansökan.