Ja, det kan få konsekvenser. Inom alla anställningsförhållanden råder en lojalitetsplikt. Den innebär( för den nu aktuella frågan) att man som arbetstagare inte kan uttrycka sig hursomhelst utan att bryta mot sitt anställningsavtal och den däri ingående lojalitetsplikten. Det ska tilläggas att lojalitetsplikten alltid gäller även om den inte alltid uttryckligen framgår av det individuella anställningsavtalet.

En del arbetstagare blandar ihop frågan om kritikrätt med frågan om yttrandefrihet och tycks tro att man kan säga vadsomhelst, hursomhelst till vemsomhelst under åberopande av yttrandefrihet. Det håller inte. Det är en annan frågeställning jämfört med frågan om en arbetstagares kritikrätt.

Det ska kanske nämnas att det finns särskilda regler för så kallade visselblåsare – någon som av särskilda skäl påtalar missförhållanden på arbetsplatsen. Dessa regler innebär inte något carte blanche för att uttrycka sig på sociala medier.

Självfallet måste man kunna kritisera sin arbetsgivare. En arbetstagare har en ganska vidsträckt kritikrätt. Kritiken ska dock vara saklig och konstruktiv. Urskillningslösa påhopp på arbetsgivare hör inte hemma inom ramen för en anställning. Man bör också som arbetstagare fundera på lämpligt forum. Att gå direkt till sociala media är inte att rekommendera. Det är givetvis bättre att försöka få till stånd en dialog eller begära hjälp av facket som kan påkalla förhandling om missförhållanden på arbetsplatsen.

Från Arbetsdomstolens praxis finns exempel på arbetstagare som till och med blivit av med sin anställning för att de, som en del i en helhetsbedömning avseende fortsatt lämplighet för anställningen, har ansetts överskridit sin kritikrätt.

Så mitt tips är att tänka sig noga för före det att man skriver negativt om sin arbetsgivare på sociala medier, särskilt om man arbetar inom den privata sektorn. Inom offentlig sektor är kritikrätten mer omfattande. Man ska naturligtvis alltid tänka sig för och ställa sig själv ett par kontrollfrågor: När jag skriver detta inlägg är jag då lojal mot min arbetsgivare? Vad vill jag uppnå? Är kritiken konstruktiv? Har jag uttömt andra möjligheter för att göra min röst hörd?