Då starta företag kan vara komplicerat för vissa kommer här lite tips för att förhoppningsvis undvika några fallgropar.

Avtal ska vara skriftliga vilket gör att uppstår en tvist har du en betydligt mycket större chans att gå segrande ur tvisten. Upprätta inte avtal själv för att försöka spara pengar. Förstår du inte helt och hållet den lagliga innebörden kan det istället sluta med en ekonomisk katastrof. Många hemmagjorda avtal kan istället försätta dig i en större knipa då dem kan vara svåra att ta sig ur.

Om du inte har full kontroll på hur lagstiftningen ser ut gällande skatter, tillstånd, försäkringar och registrering kan det vara ett smart alternativ att anlita någon med kunskap inom specifikt område för att spara tid, pengar och obehagliga överraskningar.

Är du inte ensam om att starta företaget utan gör det ihop med en partner är ett kompanjonavtal ett bra sätt att minimera tvister. Kompanjonavtalet kan utformas på många olika sätt men grunden är att det ska vara ett skydd för dig och din kompanjon, exempelvis om hur bolaget ska styras eller om det uppstår situationer där en kompanjon vill sälja sina aktier. Även om ni är bästa vänner när ni startar bolaget bör man upprätta ett kompanjonavtal för att undvika potentiella konflikter i framtiden.
Som företagare glömmer man ofta bort rollen som privatperson. Det finns en familjerättslig aspekt där man i ett inledande skede bör upprätta vissa juridiska handlingar, t.ex. äktenskapsförord, samboavtal eller testamente. Inser du vikten av tydliga juridiska avtal kan detta göra att du undviker problem i framtiden om du t.ex. får ändrade familjeförhållanden eller dödsfall i familjen. Fördelaktig är att be en jurist gå igenom vilka avtal som behövs.

Ofta i mindre företag utser man närstående som styrelseledamöter. Det bör uppmärksammas att styrelsen för ett aktiebolag har ett långtgående ansvar. Skulle företaget inte gå som man hoppats och istället börja gå med förlust finns det risk att styrelsen drabbas av personligt betalningsansvar. Är något oklart bör man rådfråga kunnig person inom området.