1. Välj en advokat – titeln är en kvalitetsstämpel
  Vem som helst får kalla sig jurist och starta en juristbyrå. Det kräver alltså ingen utbildning och det finns inga krav på kompetens. Det sker heller ingen kontroll av de som driver juristbyråer.Endast den som är ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat och driva en advokatbyrå. Den som vill bli ledamot i Advokatsamfundet måste först genomgå en juristutbildning på minst nio terminer. Därefter krävs minst tre år av dokumenterat kvalificerat juridiskt arbete samt en godkänd advokatexamen. Advokattiteln är därför en kvalitetsstämpel.

  Till skillnad från andra jurister har advokaten en lagstadgad tystnadsplikt i förhållande till klienten. Advokaten är också skyldig att ha fullgoda ansvarsförsäkringar vilket är en säkerhet för klienten. Vidare står advokaten under Advokatsamfundets tillsyn och måste förhålla sig till dess regelverk, vilket bland annat innefattar ett skydd mot intressekonflikter och ett krav på obrottslig lojalitet med klienten.

 2. Vänta inte
  Det kan låta bakvänt, men ett av de bästa tipsen för att undvika höga advokatkostnader är att anlita en advokat redan innan problemen uppstår. Ett avtal som upprättats med biträde av advokat blir inte lika ofta föremål för långa och kostsamma processer om tolkningen av avtalet som annars. Många uppblossande tvister kan lösas i ett tidigt skede, utan inblandning av domstol, när förhandlingsvana advokater är inkopplade på respektive parts sida.Alltför ofta tas advokatkontakten för sent. Ibland har en dom mot klienten redan meddelats när denne bestämmer sig för att inte längre företräda sig själv eller för att byta advokat. Möjligheterna för en ny advokat att i det läget påverka målet i en för klienten gynnsam riktning är klart begränsade jämfört med vad som hade varit fallet om kontakten tagits i tid.
 3. Välj en specialist
  Det finns idag nästan 6 000 verksamma advokater i Sverige. Det dessa har gemensamt, förutom utbildningen och att de alla erbjuder juridisk rådgivning, är att de omfattas av samma etiska regelverk. I övrigt så är det, precis som i andra yrkesgrupper, stora skillnader i vad de olika advokaterna har för verksamhetsinriktning. Av samma skäl som ingen skulle tillåta att en psykiatriker utförde en njurtransplantation bör en expert på fastighetsrätt inte anlitas i en komplicerad arvstvist.På mindre orter är tillgången på specialister ofta mer begränsad än i större städer. Idag kan emellertid de flesta överläggningar, sammanträden och till och med vissa rättegångar genomföras per telefon eller över videolänk. Välj därför en advokat som är specialiserad inom just det område som ditt ärende gäller, och häng inte upp dig vid ett eventuellt geografiskt avstånd mellan dig och advokatens kontor. De flesta advokater åtar sig uppdrag över hela landet.
 4. Gör research
  Det är enkelt att hitta information om de flesta advokater i Sverige. Genom sökningar på Internet kan du få information om andra ärenden som advokaten varit inblandad i, läsa artiklar som advokaten skrivit eller uttalanden som advokaten gjort i media. Ibland är det också möjligt att ta del av vad andra kunder har tyckt om advokaten. Genom en noggrann kontroll av den du vill anlita kan du minska risken för otrevliga överraskningar längre fram i processen.
 5. Till sist, underskatta inte den personliga touchen
  Du måste kunna samarbeta med din advokat och du måste ha förtroende för dennes sätt att arbeta. I vissa fall kan advokaten vara den enda som står upp för dig, den enda du kan (och måste) anförtro dig åt. Den personliga kontakten mellan dig och din advokat blir i ett sådant läge helt avgörande för att du ska känna att dina rättigheter tillvaratas på bästa möjliga sätt.Advokatbranschen innehåller lika många olika personlighetstyper som befolkningen i övrigt. Ingen passar såklart alla. Välj en advokat med en framtoning som passar dig, antingen genom era likheter eller genom sättet ni kompletterar varandra på. Boka ett möte och lär känna din advokat, att ni gillar varandra är helt avgörande för att ert samarbete ska bli framgångsrikt.