Är ni överens om att skilja er ansöker ni tillsammans om äktenskapsskillnad. Tingsrätten kan besluta om äktenskapsskillnad så fort ansökan kommer in, om ni inte lever tillsammans med ett barn under 16 år som någon av er har vårdnaden om. I sådana fall beslutar rätten om en prövotid. Efter 6 månader och inom ett år ska ni sedan skriva till tingsrätten och yrka om dom på äktenskapsskillnad. Se länk för blankett om gemensam ansökan om äktenskapsskillnad nedan.
Om det bara är du som vill skiljas  använder du blanketten för äktenskapsskillnad som finns på domstolsverkets hemsida (länk 2 nedan). Om din make/maka begär betänketid måste tingsrätten låta denna löpa och därefter måste du på samma sätt som ovan yrka på dom.
Om ni levt isär under minst två år kan tingsrätten döma till äktenskapsskillnad utan betänketid oavsett om någon av parterna begär det. Vill du åberopa detta som skäl ska du skicka med ett särlevnadsintyg bevittnat av två personer som känner er väl.
Tvist som rör äktenskapsskillnad är av så enkel beskaffenhet att man inte behöver juridiskt biträde och kostnader för sådant kan därför inte ersättas eller beviljas. Detta gäller inte om ni samtidigt vill väcka talan om vårdnad eller umgänge.
Kom ihåg att skicka ansökan till rätt tingsrätt (den där någon av er har hemvist), betala ansökningsavgift och bifoga personbevis.
Länk till blankett gemensam ansökan
Länk till blankett ensam ansökan