Om hon vänder sig till domstolen och de anser att ni har sådana samarbetsproblem att det inte är till barnens bästa att ni har gemensam vårdnad så kan domstolen tillerkänna en av föräldrarna ensam vårdnad.