Frågan är egentligen för komplicerad för att besvaras kortfattat, men jag gör ett försök.

Men det korta svaret är ja. Barnets mamma kan få ensam vårdnad. Om det är det bästa för barnet.

Huvudregeln är emellertid att barnet har behov av nära kontakt med båda föräldrar vilket är viktigt att framföra i en vårdnadstvist. Forskningen visar nämligen att ett barn vanligtvis mår bäst av att ha god och nära kontakt med båda sina föräldrar. Däremot är det inte det bästa för barnet att umgås med en förälder som missbrukar eller har andra riskbeteenden så som våld och hot i hemmet.

När det gäller ditt eget samarbete så får det betydelse, men om det exempelvis finns missförhållanden från din sida så är samarbetsviljan av mindre betydelse för vårdnadsfrågan. Det kan exempelvis finnas en befogad anledning till varför mamman inte vill lämna ifrån sig ert gemensamma barn om det föreligger missförhållanden i ditt hem.

Vill du ha ett mer utförligt svar går det bra att ringa mig på 0723-580 580

Ha en trevlig sommar!