Vid en separation ska en bodelning göras. I en sambobodelning ingår endast bostad och bohag anförskaffat för gemensamt bruk. Ni måste först komma fram till vad fastighetens marknadsvärde är. Ni kan låta en värderingsfirma eller mäklare värdera den. När man tillskiftas en fastighet i en bodelning så ska någon beskattning inte ske. Den som övertar fastigheten kommer däremot bli belastad för skatten när denne säljer fastigheten. Ni ska därför räkna ut nettovärdet av fastigheten. Beräkningen går till enligt följande.

Beräkning av latent skatt:
Marknadsvärde
– Inköpspris
– Latent mäklararvode
– Avdragsgilla renoveringskostnader
– Kostnad för lagfart
= Vinst * 22 %= skatt

Beräkning av nettovärde:
Marknadsvärde
– Latent skatt (enligt ovan beräkning)
– Latent mäklararvode
= Fastighetens nettovärde

Hälften av fastighetens nettovärde ska du utge i skifteslikvid till din sambo. Om du i samband med detta övertar gemensamma lån som belastar fastigheten ska summan av lånen dras av från nettovärdet.

När ni räknat ut vad du ska betala i skifteslikvid måste ni upprätta ett bodelningsavtal som du ska skicka in till Lantmäteriet för att få lagfart på hela fastigheten.

Min rekommendation är att du tar hjälp av en advokat för att får hjälp med bodelningen då det är viktigt att allt går rätt till.