Lagen säger att föräldrarna får avtala om barnens boende. Avtalet skall gälla om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det. Om ni inte blir sams om ett avtal, så kan ni båda gå till domstolen som måste fatta ett beslut om hos vem av er som barnen skal bo hos. Det avgörande är vad som är bäst för era barn.

Du kan också kontakta socialtjänsten om du är orolig över att dina barn far illa hos deras pappa. Socialtjänsten har ett ansvar för att barnen i kommunen växer upp under goda och trygga förhållanden. Om du skickar in en anmälan så skal socialnämden utreda ärendet med en gång.