Vid en separation eller ett dödsfall skall oftast en bodelning göras. Hur en bodelning görs regleras i lag. Ibland kan det vara svårt att enas om alla frågor kring en bodelning. Då kan det vara bra att konsultera en jurist. Om man inte kommer överens kan man begära att en bodelningsförrättare förordnas. Om någon av parterna inte är nöjd med bodelningsförrättarens beslut kan tvisten hamna i domstol.