,

Jag och min bror kommer inte överens om vem som ska få föräldrarnas hus. Vad ska vi göra?

Vid en separation eller ett dödsfall skall oftast en bodelning göras. Hur en bodelning görs regleras i lag. Ibland kan det vara svårt att enas om alla frågor kring en bodelning. Då kan det vara bra att konsultera en jurist. Om man inte kommer överens kan man begära att en bodelningsförrättare förordnas. Om någon av parterna inte är nöjd med bodelningsförrättarens beslut kan tvisten hamna i domstol.

Emilie Hillert

Emilie Hillert arbetar som advokat på en modern humanjuridisk advokatbyrå. Emilie Hillert har stor erfarenhet av att företräda klienter i alla åldrar och med olika bakgrund och härkomst. Emilie Hillert har ett genuint intresse och engagemang för klienten, såväl som en gedigen kunskap och kompetens.