Ett beslut om avvisning eller utvisning upphör att gälla först efter fyra år. Detta innebär du som fått ett beslut om avvisning eller utvisning först fyra år efter att den börjat gälla kan söka om asyl igen. En annan möjlighet för dig som fått ett beslut om avvisning eller utvisning som inte längre går att överklaga är att ansöka om verkställighetshinder.

När du ansöker om verkställighetshinder kan du antingen beviljas uppehållstillstånd eller så öppnar Migrationsverket upp ditt ärende igen för ny prövning. För att Migrationsverket ska bevilja dig uppehållstillstånd eller öppna upp ditt ärende igen för ny prövning krävs det att det hänt något nytt i ditt ärende eller att du har nya bevis som Migrationsverket tidigare inte prövat i ditt ärende. Det räcker inte om det nya i ditt ärende bara är förändringar eller tillägg av förklaringar du tidigare gett till Migrationsverket. Ibland räcker det inte heller om dina nya bevis bara bevisar ditt gamla ärende som Migrationsverket redan har prövat. Ny bevisning kan vara att du är sjuk och att din sjukdom kommit att bli värre, att situationen i ditt hemland har förvärrats eller att det nu finns nya skäl till varför du inte kan återvända till ditt hemland, exempelvis att du nu här i Sverige varit aktiv inom ett regimkritiskt parti och deltagit i demonstrationer.

Förutom att det ska ha hänt något nytt i ditt ärende så krävs det att dessa nya anledningar som du har utgör hinder mot verkställighet av beslutet att utvisa dig. Det betyder att dina nya skäl måste visa att du riskerar att dödas, torteras eller utsättas för annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning om du utvisas till ditt hemland.

Om det är så att du kunnat berätta om det nya i ditt ärende tidigare så måste du ha en giltig ursäkt till Migrationsverket varför du inte berättat om detta tidigare. Ett exempel kan vara att du utsatts för traumatiska upplevelser som varit svåra att berätta om.

I vissa speciella fall behövs det inte att du har en giltig ursäkt. Om Migrationsverket tycker att det i ditt ärende finns skälig anledning att anta att du riskerar att dödas, torteras eller utsättas för annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning om du utvisas till ditt hemlands krävs det inte att du har någon giltig ursäkt.

När du ansöker om verkställighetshinder så får du ingen advokat eller jurist från Migrationsverket och behöver därför anlita ett privat ombud som du betalar själv för. Men om Migrationsverket skulle besluta att öppna upp ditt ärende igen för ny prövning kan de anse att du behöver ett ombud och då förordna ett biträde till dig.