En offentlig försvarare är en advokat som fått ett förordnande att vara offentlig försvarare från domstolen. Det kan vara antingen en advokat som den misstänkte själv har valt eller – om den misstänkte inte valt någon särskild – en advokat som tingsrätten utsett. En offentlig försvarare får till skillnad från en privat försvarare sin kostnader täckta av staten och den misstänkte behöver betala tillbaka kostnaderna, eller en del av dem, endast om det blir en fällande dom och hen har inkomster över en viss nivå.

Är man missnöjd med sin offentlige försvarare har man i vissa fall rätt att få byta försvarare. Man måste i så fall skriva till den tingsrätt som förordnat försvararen och begära att få byta. Man måste också ange skälen till varför man vill byta försvarare, t ex att försvararen inte fullgjort sitt uppdrag på ett sätt som man är nöjd med och att man därför inte känner förtroende för denne.

Tingsrätten kommer att granska de skäl man angett och därefter besluta om de godkänner ett byte. Eftersom det som en utgångspunkt är staten som står för kostnaderna för den offentlige försvararen handlar det ofta om en avvägning mellan de skäl som man har angett för att få byta och de extra kostnader som ett byte kan medföra för staten. Det är därför oftast lättare att få igenom ett byte tidigt under förundersökningen eftersom den offentlige försvararen då inte hunnit lägga ned något mer omfattande arbete i målet. Det är också i allmänhet lättare att få byta försvarare om det är fråga om en allvarlig brottsmisstanke där man riskerar ett längre fängelsestraff.