Ja, du får hjälp med ditt missbruk när du avtjänar ditt fängelsestraff.

Kriminalvården arbetar mot missbruk på olika sätt. På anstalterna är klienterna skyldiga att underkasta sig visitationer, urinprov och inpasseringskontroller, 8 kap. 6 § Fängelselagen (2010:610). Ett av syftena bakom dessa åtgärder är att hjälpa klienterna med missbruk.

Vid bedömningen av placering i anstalt ska ditt missbruk särskilt beaktas, 10 § Fängelseförordningen (2010:2010). Har du ett narkotikamissbruk blir du vanligtvis placerad på särskilda platser för narkotikamissbrukare. Vissa anstalter är specialiserade på behandling av narkotikamissbruk, medan andra har behandlingsplatser. Om du har ett alkohol- eller spelmissbruk har vissa anstalter olika program för detta. Var du blir placerad kan därför bero vilken typ av missbruk du har.

Kriminalvården ska kartlägga ditt behov av behandling noggrant under din vistelse på anstalten. Detta kan ske genom b.la. intervju, där frågor ställs om dina alkohol- och narkotikavanor, din brottslighet och psykiska samt fysiska hälsa. Genom samtal sätts även olika mål upp, vilka ska gälla för den behandling du ska genomgå. Vilken behandling som blir aktuell för dig beror självklart på omständigheterna i ditt fall och vilken typ av missbruk du har. Syftet med samtliga behandlingsprogram är att minska risken för återfall i brott.

Efter att du genomgått ett längre behandlingsprogram kan du även genomgå ett individuellt program för att minska risken för återfall i brott. Programmet hjälper dig att hantera risksituationer, återfall samt drogsug. Du har även möjlighet att få hjälp med behandling på behandlingshem efter villkorlig frigivning, vilket kallas för vårdvistelse, 11 kap. 3 § Fängelselagen (2010:610).