Om du får en dom där du dömts för brott och det står att du ska betala något, kan det vara fråga om flera olika typer av avgifter som betalas till olika instanser eller personer. Vad är egentligen vad?

  • Böter: är ett straff man kan få för brott. Man döms antingen till att betala ett visst antal dagsböter, där varje dagsbot motsvarar ett bestämt belopp som bestäms utifrån vad domstolen vet om din ekonomiska förmåga, eller till penningböter som är ett fast bötesbelopp. Böter betalas till staten. Polismyndigheten skickar ett inbetalningskort.
  • Skadestånd: räknas inte som ett straff utan är något man kan dömas att betala till den som på ett eller annat sätt drabbats av brottet. Man betalar då för skadan man orsakat genom brottet. Normalt sett ska man också betala ränta. Skadeståndet och räntan betalas direkt till den person som blivit berättigad till skadestånd.
  • Avgift till Brottsofferfonden: är en avgift på 800 kr som alla måste betala som döms för ett brott som det går att få fängelse för, oavsett om man faktiskt dömts till fängelse eller inte. Avgiften betalas till Brottsofferfonden. Polismyndigheten skickar ett inbetalningskort.
  • Återbetala kostnader: är inget straff utan rättegångskostnader som man får betala när dömts för brott. Det kan gälla kostnader för din offentliga försvarare, kostnader för brottsoffrets juridiska biträde eller för eventuella kostnader för åklagarens bevisning, som till exempel blodprov som tagits på dig för att utreda brott. Hur mycket man ska återbetala avgör domstolen utifrån vad den vet om din ekonomiska förmåga. Betalningen görs till staten genom Kammarkollegiet.