Rättighetsavtalet

När man köper rätten till ett verk är det viktigt att tänka ut i förväg vad man vill göra av verket. I Sverige har vi på sätt och vis ett mycket starkt skydd för upphovspersoner. Detta ges uttryck genom ”specifikationsprincipen”, som går ut på att alla rättigheter som inte explicit har avtalats om i till exempel ett överlåtelseavtal för ett manus, är förbehållna upphovspersonen. Så vill ni göra film, teater, opera, ljudbok, av manuset? Tänk efter före, det brukar dessutom vara billigare att förvärva rättigheterna då.

Samproduktionsavtalet

Nästa normalt förekommande avtal i filmsammanhang är samproduktionsavtalet. I det regleras producenternas inbördes förhållande. Är det någon av er som ska vara exekutiv producent? Ska eventuella intäktsströmmar fördelas olika? Hur ska ni ta viktiga beslut, konstnärliga eller ekonomiska? Tänk på att rättighetsavtalet ovan och samproduktionsavtalet kan vara viktiga när ni ska finansiera filmen. Det vill säga finansiärer, oavsett om dessa representerar riskkapital eller statligt bistånd (till exempel Svenska Filminstitutet ”SFI”), vill ofta se att det finns en stabil grund för produktionen. Om du då uppvisar ett avtal på en servett eller säger att ni inte behöver något skriftligt avtal eftersom ni alla är vänner, så kommer ni sannolikt inte att få några pengar.

Beroende på vilka ni tänker er att ni ska samarbeta med kan det vara en bra idé att skriva avtalen på engelska. Filmproduktioner kan ofta bli internationella, även om ni inte hade tänkt er det från början. Ibland upptäcker man en finansieringskälla i utlandet, att man kan få skattelättnader om man utför postproduktionen i ett speciellt land eller att ens drömdistributör finns i USA. Vissa av dessa är inte bekväma med att de grundläggande avtalen är upprättade på ett språk de inte förstår. Någonting som kan vara värt att nämna i detta sammanhang är att ni kan bestämma om att svensk lag ska tillämpas och/eller att tvister ska avgöras i svensk domstol även om avtalet är skrivet på engelska. Ni kan alltså även avtala om att svensk lag ska tillämpas i engelsk domstol eller att engelsk lag ska tillämpas i svensk domstol.