Om det var första gången du åkte fast för rattfylleri, och det är fråga om rattfylleri av normalgraden, kommer du troligtvis få tillbaka körkortet efter ett år. Du kan även ha möjlighet att få tillbaka körkortet direkt om du går med på att få ett alkolås installerat i din bil, dock inte om det handlar om drograttfylla.

Återkallelse och spärrtid

När du gjort dig skyldig till rattfylleri och ditt körkort har återkallats är spärrtiden minst ett år. Vid grov rattfylla eller upprepade trafiknykterhetsbrott under en femårsperiod är spärrtiden minst två år. Med spärrtid menas den tid som ditt körkort ska vara återkallat. Ditt körkort kan även återkallas vid misstanke om brott och i väntan på slutgiltigt avgörande av återkallandefrågan. Om du väntar på dom i brottmål och du är på sannolika skäl misstänkt för brottet ska ditt körkort återkallas. Du kan också få spärrtid på ditt körkortstillstånd.

Möjlighet att få tillbaka körkort snabbt vid rattfylleri

Om man är misstänkt för eller har gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri kan man undvika att få sitt körkort återkallat genom att istället ansöka om ett körkort med villkor om alkolås. Det innebär att den som gjort sig skyldig till rattfylleri får fortsätta köra bil men endast en bil som har ett personligt och av Transportstyrelsen godkänt alkolås installerat. Ett sådant villkor gäller i ett år vid rattfylleri av normalgraden och två år om det är fråga om grovt rattfylleri eller upprepade rattfylleribrott inom en femårsperiod.

Möjligheten att få tillbaka körkortet med villkor om alkolås finns inte om du kört med narkotika i blodet eller om du annars använder narkotika. Vid narkotikaklassade läkemedel gäller att läkemedlet ska vara ordinerat av en läkare och inte innebär någon trafikrisk för att inte räknas.
Tiden för villkoret om alkolås gäller från att Transportstyrelsen godkänner din ansökan och du får del av beslutet. Tiden som ditt körkort har varit återkallat kan inte räknas av från tiden som du då ska ha villkor om alkolås.

Processen för att få tillbaka körkortet vid återkallelse på grund av rattfylla

När ditt körkort blivit återkallat på grund av rattfylleri behöver du ansöka om nytt körkortstillstånd och du kan också behöva visa att du är nykter genom läkarintyg. Det kan du göra tidigast sex månader innan din spärrtid går ut. Du kan då beviljas körkortstillstånd tidigaste två månader före spärrtidens slut. När du får körkortstillstånd skickas en blankett hem till dig. Den ska du fylla i och skicka in till Transportstyrelsen. Sedan tillverkas ditt körkort när din spärrtid löpt ut. Du kan köra lagligt igen när Transportstyrelsen har mottagit blanketten för nytt körkort, beslut har tagits om att tillverka nytt körkort och spärrtiden är slut.

Om din spärrtid är längre än ett år måste du även göra om riskutbildningen, kunskapsprovet och körprovet innan du får tillbaka ditt körkort. Detta gäller även om du får avslag med spärrtid på din ansökan om körkortstillstånd eller om du tagit körkort inom de senaste två åren och därmed omfattas av prövotid.