Du är målsägandebiträde för 12 personer som överlevde terrorattacken, vilka brott har dina klienter utsatts för?

Mina klienter har blivit utsatta för försök till terroristbrott vilket i praktiken betyder att de blivit utsatta för mordförsök.Om det inte går att bevisa att de blivit utsatta för mordförsök görs i andra hand gällande att den terroriståtalade ska dömas för framkallande av fara för annan.

Vilka faktorer påverkar hur stort skadeståndet för dina klienter kan bli? Kan skadeståndet bli högre om gärningarna bedöms som terroristbrott?

Det skadestånd som kommer prövas inom ramen för rättegången i Stockholms tingsrätt är ersättningen för kränkning. Kränkningen av mina klienters personliga integritet och människovärde har i det här målet varit extremt allvarligt och på grund härav anser jag att det föreligger sådana försvårande omständigheter att skadeståndet ska bestämmas till ett högre belopp än vad som normalt utgår för exempelvis ett mordförsök.

Hur förbereder sig dina klienter sig inför den stundande rättegången?

Förberedelsearbetet är oerhört viktigt och tidskrävande i det här målet. Jag har haft åtskilliga möten med mina klienter och vi har kontinuerlig kontakt. Jag förbereder mina klienter på alla sätt och vis inför rättegången. I de fall det finns övervakningsfilmer kommer vi att titta på dessa tillsammans innan rättegången startar. Vi kommer också besöka rättssalen inför rättegången för att på så sätt skapa ytterligare trygghet.”