Är du spelare som behöver hjälp vid förhandlingar och kontraktsskrivning?
Behöver du hjälp med sponsoravtal till dig själv eller till föreningen?

Idrotten i Sverige är vår överlägset största och mest levande folkrörelse, som bärs upp av flertalet föreningar. Idag finns cirka 19 000 föreningar utspridda över hela landet., i föreningarna finns ideellt arbetande föreningsmedlemmar.
En tredjedel av landets befolkning är delaktig i idrottsrörelsen som därigenom ger positiva effekter på samhället i form av hälsoekonomi, integration och kommersialisering. Idrotten är en av samhällets viktigaste motorer och gör Sverige starkare. Ju fler som blir del av idrottsrörelsen desto bättre blir det för Sverige, men idrottsrörelsen har konflikter precis som övriga rörelser i landet.

Därför är idrottsjuridiken blivit viktigare än någonsin förr.

Idrottsjuridiken innefattar många juridiska frågor som bland annat den enskilde idrottsutövaren, idrottsföreningen eller förbundet har att ta ställning till. Det kan handla om sponsoravtal, klubbyten, styrelsens ansvar i en ideell förening, professionell idrottsutövares rätt till föräldraledighet m.m. Det är inte bara allmänna lagar och regler som måste beaktas, utan även varje idrotts olika individuella regler, stadgar och policys samt internationella regelverk.  Det innebär att de juridiska frågorna inom idrotten ofta kan bli väldigt komplexa och därför behövs oftast juridisk kompetens som många idrottsutövare och föreningar inte har från första början. Det är inte ovanligt med dyra spelarköp, sponsoravtal och evenemang som gjort att idrotten blivit en mångmiljardindustri i takt med den växande kommersialiseringen, vilket gör att biträdande jurister och advokater är ett måste för att lösa de juridiska frågorna.

Är du en idrottsutövare, en förening eller ett förbund?

Behöver du/ni hjälp exempelvis avtal med klubbar, spelare eller sponsorer eller hjälp vid överklagan av individuella disciplinära åtgärder ska du kontakta oss. Vi strävar för att du ska få ut det bästa i varje situation!

Varmt välkommen att höra av er till oss så hjälper vi er!

// Nuhi Kalici Jur.kand.