Hur länge kan polisen hålla kvar mig efter att de gripit mig?

I brådskande fall får polisen gripa dig om du är misstänkt för brott. Efter gripandet ska du förhöras så snart som det är möjligt. Efter förhöret ska åklagaren besluta om du ska anhållas eller frisläppas.

 

Tolv timmar enligt lag

En person får aldrig hållas kvar gripen mer än tolv timmar enligt lag. Detta följer av 23 kap. 9 § rättegångsbalken. När förhöret, som ska hållas efter att du blivit gripen, avslutats eller när tiden på tolv timmar har gått ut får du omedelbart avlägsna dig, om åklagaren inte fattat beslut om att du ska anhållas.

 

Är du under femton år gäller istället tidsgränsen sex timmar enligt lag.

 

Detta gäller såväl du som kallats till förhör, du som frivilligt inställer dig till förhör och du som har medföljt, medtagits eller hämtats till förhör, eller du som blivit gripen, varefter förhör med dig ska hållas.

 

Sammanfattning

Fattas det ett beslut om att du ska vara anhållen eller häktad kan du bli frihetsberövad ytterligare en tid. Utan ett beslut om anhållande eller häktning gäller dock en längsta tid om tolv timmar efter att polisen har gripit dig.