Det första du bör göra är att ta kontakt med den andra av barnets förälder. Ni kan som föreldrar avtala att du skall ha ensam vårdnad för erat barn. Avtalet måste vara skriftlig, och godkänd av socialnämnden. Socialnämnden skall godkänna avtalen, med mindre det är oförenligt med barnets bästa.

Om ni inte blir sams, kan du rikta dig till domstolen för att få ett beslut från rätten. Du måste ha goda skäl för att du vill ha ensam vårdnad, och i all huvudsak är det barnets bästa som är väglädande för domstolens beslut.

Det kan till exempel vara till barnets bästa att du har ensam vårdnad om den andra föräldern vid utövandet av vårdnaden gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling. Om det är så skall domstolen ge dig ensam vårdnad. Det samma gäller om den andra föräldern varaktigt är förhindrad att utöva vårdnad.

Om du vill rikta dig till domstolen för att få ett beslut, bör du ta kontakt med en advokat som kan vägleda dig vidare.