En förundersökning kan avslutas på flera olika sätt. Om åklagaren anser att man kan förvänta sig en fällande dom så väcks i de flesta fall åtal. Vid mindre allvarlig brottslighet kan åklagaren i stället för åtal meddela ett strafföreläggande, vilket innebär att den misstänkte får betala böter och hamnar i belastningsregistret. Strafföreläggande kommer i princip endast i fråga om den misstänkte erkänner brottet och godkänner strafföreläggandet. Ibland kan åklagaren även meddela en åtalsunderlåtelse, det innebär att den misstänkte hamnar i belastningsregistret men slipper påföljd. En åtalsunderlåtelse är främst aktuellt om den misstänkte ändå kommer att dömas för annan allvarligare brottslighet.

Slutligen kan förundersökningen också läggas ned. Det sker främst när bevisningen inte anses räcka för en fällande dom. Den misstänkte frias då från misstankarna.