Många asylsökande personer i Sverige är hazarer med medborgarskap i Afghanistan. Många av dessa är underåriga och har vuxit upp som illegala flyktingar i Iran eller Pakistan och har ofta ingen minnesbild av Afghanistan. På grund av medborgarskapet kommer dessa personer prövas mot Afghanistan, oavsett om de varit i landet eller inte. Hazarer har ofta en uppfattning av att deras etniska tillhörighet kommer medföra diskriminering. Hazarer har länge varit diskriminerade i Afghanistan men enligt Migrationsverkets rapporter har situationen förbättrats och idag anser Migrationsverket att endast denna etniska tillhörighet inte medför flyktingstatusförklaring. Det är viktigt att komma ihåg att detta inte innebär att man som hazar inte beviljas skydd i Sverige utan endast att sådant skydd inte beviljas just på grund av den etniska tillhörigheten.