Kort svar : Ja, det kan ha betydelse men får det sällan. Det är enbart om renhetsgraden är att betrakta såsom “speciellt låg halt” som det kan ha betydelse för påföljden och straffmätningen. Vad som är att bedöma som speciellt låg halt varierar i och med att bedömningen anpassar sig efter vad som är “normalt” för närvarande d.v.s. hur den gängse kvalitén på marknaden ser ut för tillfället. I alla mål som rör narkotika inhämtas alltid ett utlåtande från NFC (Nationellt forensiskt centrum) som avger att analysbesked där de har i uppdrag att undersöka förekomst av narkotika, dopningsmedel eller hälsofarlig vara. Alltsomoftast framgår således vilken typ av narkotika det rör sig om och vilken mängd narkotikan uppgår till samt om eventuella  fingeravtryck förekommer. Du kan, under förundersökningens gång, begära via polisen att NFC utreder renhetsgraden för det fall du misstänker att narkotikan är av dålig kvalité. Detta kommer dock medföra länge utredningstid. Det finns få avgöranden på området där frågan om renhetsgraden prövats och där man kunnat utvisa att det rört sig om särskilt låg halt men det finns praxis som talar för att för det fall narkotikan uppvisar så pass låg renhetsgrad att det är att bedöma såsom “speciellt låg halt” så kan det ha en inverkan på straffvärdet. Slutsatsen torde således vara ja, det kan ha betydelse.