Om du blir delgiven misstanke om brott så har du alltid rätt att få reda på vad misstanken består av, det vill säga vilket brott du misstänks för samt i den mån det är möjligt de närmare omständigheterna som ligger till grund för misstanken (tid, plats och andra gärningsomständigheter). Har du delgetts misstanke om brott så har du vidare rätt att löpande ta del av det som förekommit vid förundersökningen, så länge det inte är till men för utredningen. I praktiken brukar åklagaren dock vara motvillig att dela med sig av mer uppgifter ur utredningen än nödvändigt.

Är du anhållen eller häktad har du rätt att ta del av de omständigheter som ligger till grund för beslutet om frihetsberövande.