Mor- och farföräldrar har ingen lagstadgad rätt till umgänge med sitt barnbarn. Däremot har vårdnadshavaren ett ansvar för att barnet ska få möjlighet att träffa personer som barnet står nära, såsom exempelvis mor-och farföräldrar och andra släktingar.

Som mor- och farförälder har du inte rätt att för egen del inleda en domstolsprocess om umgänge. Däremot kan du, om vårdnadshavaren hindrar barnet från att träffa dig, vända dig till Socialnämnden med en begäran om att Socialnämnden ska besluta att driva ett ärende om umgängesrätt i domstol. Socialnämnden ska inför sitt beslut bl.a. väga barnets behov av att träffa mor- och farföräldrarna mot den påfrestning som en domstolsprocess kan innebära för barnet i form av bl.a. umgängesutredning.

Beslutar socialnämnden att driva frågan om umgängesrätt kommer domstolen att fatta beslut om barnet ska tillerkännas umgänge med mor-och farföräldrarna.