Viktigt att läsa först.
Till att börja med är det viktigt att poängtera att mitt svar endast omfattar lös egendom som köps över internet – alltså köp (avtal) som ingås på en webbplats. I mitt svar är definitionen av lös egendom (1) lösa saker som inte är fast egendom, bland annat fysiska föremål som är flyttbara och som går att ta på. Exempel på det är böcker, lampor, kläder, gaser och djur. Vidare omfattas även (2) aktier, bostads- och hyresrätter, byggnader på annans mark och leverans av vatten, el och fjärrvärme i begreppet lös egendom. Avslutningsvis omfattas också (3) köp av digitalt innehåll såsom spel, datorprogram, musik, videor och texter som konsumenten får tillgång till genom USB, CD-skiva, DVD, nedladdning eller direktuppspelning. Tjänsterna som omfattas är bland annat uthyrning och arrende. Finansiella tjänster eller överlåtelse av finansiella instrument omfattas inte i mitt svar.

14 dagars ångerrätt.
I ett förhållande mellan konsument och näringsidkare, som sluter distansavtal på en webbplats, det vill säga när en konsument köper lös egendom på en webbplats, eller där näringsidkaren överlåter eller upplåter lös egendom till konsument på en webbplats, har konsumenten 14 dagars ångerrätt. I praktiken betyder det att konsumenten har 14 dagars öppet köp gällande lös egendom som är köpt på en webbplats.
Konsumenten utövar sin ångerrätt genom att lämna eller sända ett tydligt meddelande till näringsidkaren inom 14 dagar. En rekommendation är att meddelandet är i skrift, det är dock inget krav. De 14 dagarna räknas olika beroende på vad det är som beställts. Vid avtal om överlåtelse eller upplåtelse börjar fristen löpa den dag då konsumenten får varan i sin besittning, vid avtal om tjänst börjar fristen löpa den dag då avtalet ingås och om beställningen omfattar fler varor eller delar så börjar fristen löpa den dag då konsumenten får sista varan eller delen i sin besittning. Fristen börjar löpa samma dag som avtalet ingås vad gäller digitala tjänster, vatten, gas, el eller fjärrvärme.

När börjar mina 14 dagar att ticka?
Ångerfristen börjar inte löpa förrän konsumenten har fått information om ångerrätten av näringsidkaren. Information ska ges innan avtal ingås, alltså före köpet genomförs. Näringsidkaren ska ge dig som konsument en bekräftelse på att distansavtal har ingåtts inom en rimlig tid, absolut senast vid leverans av varan eller tjänsten.

Sammanfattningsvis har du som konsument 14 dagars ångerrätt vid köp på en webbplats där det rör sig om lös egendom. Vill du nyttja ångerrätten ska du sända ett tydligt meddelande till näringsidkaren, helst i skrift, där du meddelar att du vill nyttja ångerrätten. Dina 14 dagar börjar löpa olika beroende på vad du har köpt, se ovan.

Hoppas att det här var svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta mig om det är något mer du undrar över.