Ordningsvakter har rätt att avvisa eller avlägsna en person som stör allmän ordning (i vissa fall även omhänderta personer). Av lagen framgår det att en ordningsvakt ska använda minsta möjliga tvång för att genomföra ett avlägsnande/avvisande. Mer specifikt framgår det av lagen om ordningsvakter att en ordningsvakt inte får använda strängare medel än vad förhållandena kräver och att man i första hand ska använda sig av upplysningar och uppmaningar.

Detta innebär att ordningsvakter i vissa fall får använda sig av våld för att avlägsna eller avvisa någon men att detta enbart får ske om personen inte lyssnar på ordningsvaktens uppmaningar. Våldet som används måste dessutom vara försvarligt.

Om man anser att en ordningsvakt brukat våld utan rätt till detta eller använt sig av övervåld kan man givetvis polisanmäla det och då också önska att få ett målsägandebiträde förordnat.