Det enkla svaret är ja, en ordningsvakt har rätt att använda våld.

Polisen är den huvudsaklige utövaren av statens inre våldsmonopol och en ordningsvakt torde överlag inte ha lika stora “våldsbefogenheter” som en polis. Lagstiftaren har dock gett ordningsvakter en utökad “våldsbefogenhet”, vilket innebär att ordningsvakter har rätt att utöva mer våld än gemene man tillåts utöva. Till ordningsvakters arbete hör att omhänderta berusade personer som på grund av sitt tillstånd inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör fara för sig själv eller för någon annan. Ordningsvakter får avvisa eller avlägsna personer som genom sitt uppträdande stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen. Om det inte är tillräckligt får ordningsvakter tillfälligt omhänderta personer. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling ska kunna avvärjas.

I första hand ska ordningsvakten försöka prata personer tillrätta, vilket framgår av 8 § lag om ordningsvakter och 8 § Polislagen, men för det fall uppgiften inte kan lösas på något annat sätt får ordningsvakter bruka våld (13 § Polislagen). Dock får det inte vara fråga om mera våld än vad som är nödvändigt för att lösa uppgiften.