Ansvaret är grannens. Det framgår av de s.k. grannelagsrättsliga reglerna i jordabalken. Jag föreslår att du ber din granne ta bort rötterna. Om det inte sker har du rätt att själv vidta den åtgärden om rötterna orsakar skada på din fastighet. Meddela då din granne i förväg att du tänker göra så.