Attefallshus får vara högst 25 kvm stora. Taknockshöjden ska vara högst 4 meter. Dessa begränsningar framgår av plan- och bygglagen. Om din grannes attefallshus inte följer regelverket är det kommunen som kan ingripa. Du kan alltså inte kräva rivning men du kan kontakta kommunen och begära att kommunen agerar.