Ingen vill bli gripen av polis. Om du ändå skulle bli gripen, såsom misstänkt för brott, rekommenderar jag följande.

  1. Säg inget i polisförhör förrän du har talat med din försvarare.
  1. Tala om för polisen att du begär att få en offentlig försvarare. Tala även om för polisen vilken advokat du begär att få som din offentliga försvarare.
  1. Det är viktigt att du och din försvarare träffas innan polisförhöret med dig, så att du och din försvarare kan gå igenom vad som är viktigt för dig att tänka på under polisförhöret.
  1. Medverka inte i polisförhör utan att din försvarare är närvarande.