Föräldrar bestämmer själva hur de anser att deras barn skall bo vid en separation. Är föräldrarna överens om växelvis boende så kan barnen bo växelvis oavsett ålder. Om föräldrarna inte är överens kan man vända sig till domstolen som då kan bestämma vad som är bäst för barnen. Vid ungefär tre års ålder brukar man anse att det är lämpligt för ett barn att börja bo växelvis mellan sina föräldrar. Är barnen äldre kan barnens vilja få betydelse när barnet uppnått en sådan mogen ålder att man bör ta hänsyn till barnets ålder vilket brukar bara ungefär i tolvårsåldern.