Sökande till klient

Vi på Lexiqon har förstått tyngden av att dela med sig av kunskap på diverse plattformar. Jurister har alltid varit vaksamma med var de väljer att synliggöra sin kompetens och sättet de delar med sig av den. Vi tror starkt att kunskapsöverföring innebär vinning för båda parterna och är därför övertygade om att vi kan vara en hjälpande hand under förloppet.

Traditionellt sett har kundens resa tagit avstamp i att man genom rekommendationer kommit i kontakt med ett lokalt ombud eller byrå. På senare tid har vi sett en klar och tydlig vändning i sättet en potentiell klient tar sig tillväga vid val av ombud. Det första klienten gör när det uppstår en juridisk fråga eller tvist är att det vänder sig till sökmontorer och självständigt försöker finna svar på sina frågor. Den nutida juristens utmaning är att klienter med en tidigare passiv hållning gått till en alltmer aktiv informerad roll.

Vad kan du som jurist själv göra?

  • Dela med dig av din kompetens på olika plattformar
  • Ge ett bekant ansikte bakom informationen
  • Var närvarande och få klienten att känna att du är det självklara alternativet vid val av ombud
  • Marknadsför dig själv gratis

Vad blir din vinning?

Här kan du som verksam jurist ta det aktiva valet att dela med dig av din kompetens och kunskap kring området i fråga. På följande vis kan man fånga upp personen i rätt stadie och ge dem ett bekant ansikte bakom den nyttiga informationen. Det som sker är att du som jurist stärker ditt personliga varumärke, du bildar en slags personlig auktoritet som resulterar i ett förtroende. En potentiell klient kommer veta vem som var ansiktet bakom svaret på deras frågor vilket kan resultera i att just du blir det självklara alternativet ifall de behöver ett ombud. Detta kan med stor sannolikhet i sin tur resultera i att personen konverteras till en ny klient.

Vi på Lexiqon erbjuder verksamma jurister att vara en del av en större plattform som hjälper både dig som jurist och dina kommande klienter att hitta rätt till varandra för att få bästa möjliga hjälp och matchning vid val av ombud. Ta därför det aktiva valet och var  en del av denna utveckling. Följ oss gärna för att ta del av våra nästkommande artiklar som kommer berätta vad just du kan göra för att stärka ditt personliga varumärke utåt.