null

Är du företagare och har en hjärna som just nu går på högvarv? Om du likt många andra i Sverige sonderar all terräng i form av åtgärder med anledning av coronaviruset, har vi nu samlat några av de mest brännande frågorna och ställt dem direkt till våra vänner på advokatbyrån Synch. Fem frågor, fem svar och tre minuters läsning. Välkommen till fem snabba!

  • Vad gäller generellt för företagarna angående betalning/reducering av hyran under rådande omständigheter?

Onsdagen den 25 mars presenterade regeringen att det införs en rabatt på hyror för statliga lokaler. För övriga bolag inrättas ett hyresstöd som söks av hyresvärden. Som hyresgäst kan man därför nu försöka förhandla med hyresvärden för att sänka hyran. Hyresvärden kan sedan söka stöd från staten.

  • Får en arbetsgivare som följd av restriktionerna från myndigheterna, lov att sparka anställda pga. arbetsbrist? Kan det appliceras i denna stund?

För att kunna säga upp någon måste det finnas en laglig grund för det. Arbetsbrist är en sådan laglig grund, men det krävs fortfarande att arbetsgivaren följer reglerna kring hur en sådan process ska gå till. Det betyder att turordningsreglerna måste följas och facket ska informeras innan arbetsgivaren fattar beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist. 

  • Anser man att coronaviruset aktiverar “Force majeure” klausulen i skrivna avtal?

Om det finns en force majeure-klausul i avtalet bör man titta närmare på den för att förstå innebörden. Det är viktigt att komma ihåg att avtalsprestationen ska vara förhindrad av just COVID-19 för att kunna använda COVID-19 som ursäkt. Man ska, i sådana fall, se till att motparten meddelas skriftligen om att ett sådant hinder föreligger samt försöka begränsa skadan som kan uppstå.

Här kan du läsa mer om Covid-19 vs. Force Majeure och ett mer ingående svar på frågan om coronaviruset utgör en grund för för att hänvisa till Force Majeure.

  • Finns det försäkringar som täcker för eventuella juridiska kostnader som följt av pandemin?

Kolla vad som står i dina försäkringsvillkor. Har du t.ex. en rättsskyddsförsäkring kan den täcka kostnader om du hamnar i en tvist. Ofta med självrisk och viss beloppsbegränsning. Utan försäkring står du själv för alla kostnader. 

  • Slutligen: vilka sista råd skulle du vilja ge till företagarna där ute?

Följ utvecklingen noga för att kunna fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Think outside the box och var lyhörd om vad dina kunder har störst behov av just nu.