Att anlita en advokat eller en jurist är inte gratis, tänker många och oroar sig för kostnaden. Det många inte känner till är möjligheten för en privat person att i vissa fall och under vissa förutsättningar få hjälp med att finansiera sina ombudskostnader.

Det finns olika former av finansiering vid juridisk hjälp som en privatperson kan få.

Rättsskydd

I de flesta hem-, villa och fritidshusförsäkringar ingår en tjänst som heter rättsskydd. Varje försäkringsbolag har egna villkor som ska vara uppfyllda för att försäkringstagaren ska vara berättigad till rättsskydd. Vid berättigande av rättsskydd betalar försäkringsbolaget en del advokatkostnaderna efter avdrag för självrisken. Kontakta  din hemförsäkring för att kontrollera vad som gäller för dig.

Rättshjälp

Rättshjälp är subsidiär till rättsskyddet vilket innebär att man kan ansöka om rättshjälp om man inte har en hemförsäkring eller om hemförsäkringen av någon anledning inte inte beviljar rättsskydd. Rättshjälp kan ansökas om hos domstol eller hos Rättshjälpsmyndigheten.

Rättshjälp innebär att det är staten som står för en del av kostnaderna vid beviljande av rättshjälp.  Den är inte helt gratis för myndiga personer. Det är dina ekonomiska förhållanden som påverkar rättshjälpsavgiftens storlek. Rättshjälp söker du med hjälp av den advokat eller jurist som du önskar ska företräda dig.

Brottmål

Målsägandebiträde: Ett målsägandebiträde förordnad av domstolen är helt kostnadsfritt för brottsoffret.

Offentlig försvarare: En person som är misstänkt för brott kan vid behov förordnas en offentlig försvarare av domstolen. Beroende av den misstänktes ekonomiska förhållanden kan staten stå för hela eller delar av den offentliga försvararens arbete.

Privat

Om man inte får ekonomisk hjälp av staten, sitt försäkringsbolag eller på annat sätt måste man själv stå för sina advokat/juristkostnader.